Plaatsingsdatum: donderdag, 20 december 2018


Prijs voor project Fioretti & Schets

Onlangs vond in het provinciehuis in Den Bosch de uitreiking plaats van de onderwijsprijs Noord Brabant. Fioretti College presenteerde het project ‘Transparant’, waarbij leerlingen buiten school in duo’s schilderen en tegelijkertijd werken aan hun communicatieve en sociale vaardigheden. Dat gebeurt onder de bezielende leiding van beeldend kunstenaars Geert van de Vorstenbosch en Jolanda van Doorn van Atelier De Schets op CHV Noordkade. De jury was buitengewoon enthousiast over dit project en kende de school de eerste prijs toe in de categorie voortgezet onderwijs. Dat betekent dat ze de provincie mogen vertegenwoordigen tijdens de uitreiking van de Nationale Onderwijsprijs op 27 maart in Leiden.

Veilige omgeving
Leerlingen van vmbo en praktijkonderwijs werken aan hun sociale vaardigheid en leren zichzelf beter kennen door in duo’s te schilderen. Doordat men steeds samen aan een thematisch kunstwerk werkt, ontstaan er telkens andere gesprekken. De omgeving (een schilderatelier buiten school op de Noordkade) en de begeleiding (twee beeldend kunstenaars) zorgen voor een veilige omgeving. Tien weken lang komen leerlingen één keer per week voor een sessie naar ‘De Schets’. De verwijzing van leerlingen naar het project is intussen volledig ingebed in de ondersteuningsstructuur van het Fioretti College.

Sociale vaardigheden
Van leerlingen wordt op school en daarbuiten nogal wat verwacht: persoonlijkheid, relaties ontwikkelen, zelfontplooiing, samenwerken. Om dat te bereiken is sociaal vaardig gedrag nodig. Het is erg origineel om via kunst leerlingen sociaal vaardiger te maken. ‘Transparant’ is een ondersteuningsaanbod voor leerlingen die ‘onhandig’ opereren in het sociale verkeer. Het is heel anders dan veel andere programma’s, waarin vooral gepraat wordt in een groep of kring. Leerlingen ontmoeten elkaar (belangrijk: buiten de school), leren elkaar kennen en leren zichzelf kennen.

Opbrengsten
Het project heeft zijn waarde meer dan bewezen. Al sinds 2009 loopt het in de huidige vorm. In basis, zoals de school aangeeft, is men al in 2004 gestart. Maar het project is ook voortdurend in beweging. Door de jaren heen is het project regelmatig geëvalueerd en als gevolg daarvan geëvolueerd tot wat het nu is. Leerlingen die meedoen zijn beter aanspreekbaar, zelfbewuster en voelen zich meer verbonden met anderen, die vaak een heel andere culturele achtergrond hebben. Ze weten uitstekend te verwoorden wat voor hen de betekenis is geweest van het samen schilderen.

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Meld u hier aan >