Plaatsingsdatum: vrijdag, 01 april 2016


Veiligheid CHV Noordkade hoge prioriteit

Op CHV Noordkade bruist het dagelijks van de activiteiten. Men kan er van ’s morgens vroeg tot later op de avond naar de film, muziek- of schilderles volgen, dansen, een voorstelling of concert bezoeken, lekker uit eten gaan of winkelen. Veiligheid moet daarbij waar mogelijk gewaarborgd zijn.

De drukte en het bezoek van jong en oud aan het aantrekkelijke voormalige fabriekscomplex heeft consequenties voor de veiligheid op het terrein en in de gebouwen. Overlast, opzettelijke vernieling of vervuiling zijn zaken die daar afbreuk aan doen. De gebruikers en exploitanten van het terrein pakken de veiligheid zeer serieus aan en gezamenlijk op. Dit doen zij in nauwe samenwerking en overleg met het jongerenwerk, de gemeente en de politie.  Zo zijn er inmiddels verspreid over het buitenterrein en ook in de gebouwen camera’s geïnstalleerd voor toezicht. Verder is een huisreglement vastgesteld met daarin de regels als je het terrein en de activiteiten bezoekt. Bezoekers die zich niet aan de regels houden zullen worden aangesproken en kunnen eventueel zelfs verzocht worden het terrein te verlaten. In het uiterste geval zou dit kunnen leiden tot een terreinverbod. Deze gezamenlijke aanpak moet er toe leiden dat eventuele overlast wordt geminimaliseerd en dat alle bezoekers op een prettige en veilige manier CHV Noordkade kunnen blijven bezoeken.

Meer informatie?

Sebastiaan Beks

Exploitatie Cultuur Haven Veghel B.V.

Tel.     0413 – 782024

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Meld u hier aan >